EĞİTİM METODU

  • DRAGOS YA-PA ANAOKULU

Tüm çalışmalarını belirli bir vizyon,  ilke ve değerler çerçevesinde sürdüren Dragos YA-PA Anaokulu'nda, fark yaratma düşüncesiyle değil, bilimsel ve pedagojik bilgi birikimini esas alarak eğitim yapma anlayışı hakimdir.
Eğitimi, davranış değiştirme olarak değil, potansiyeli açığa çıkarma olarak tanımlayan akademik kadromuz; öz güven, karar verme, iletişim kurma, problem çözme, yeteneklerinin farkına varma, bilimsel ve yaratıcı düşünme becerilerini, çocuklara öncelikli kazandırılacak yeterlilikler olarak görmektedir.

Ülke gerçeklerini göz ardı etmeyen; 'Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı'nı en ideal şekliyle uygulamak için çaba gösteren Dragos YA-PA Anaokulu, bilimsel veri ve bilgiye dayalı bir anlayışla gelişim düzeylerini, yeteneklerini ve davranış sorunlarını yakından takip ediyor.