Branş Dersleri

  • DRAGOS YA-PA ANAOKULU

İngilizce

Anaokulumuzda; yabancı bir dili fark ettirmek ve sevdirmek amacıyla planlanan İngilizce eğitimi OXFORT kaynakları ışığında onların yönlendirdiği öğretmenler ve yine OXFORD denetimleriyle birlikte; aktif öğrenme metoduyla verilmektedir. Her gün birer saat olan ingilizce dersleri; hikaye, drama, şarkı, tekerleme ve dansların kullanıldığı, ingilizcenin aktif olarak konuşulduğu bir ortamda yapılır. Ayrıca çocuklarımız; dersler dışında oyun, yemek, okula geliş ve gidiş saatlerinde ve bazı etkinliklerde de, ingilizce öğretmenimizle birlikte, doğal öğrenme ortamında bulunurlar.

Müzik

Anaokulumuzda; müzik eğitimi ile öğrencilerin müziği sevmesi, yaşamlarında yer vermesi, iç duyuş ve ritim duygusunun kulak eğitimi ile gerçekleştirilmesi, yeteneklerinin tespiti ve yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz ritim duygusunun gelişimine yardımcı olan orff çalgılarını kullanırken, birlikte müzik yapmanın zevkine varırlar.

Kinestetik

Bedensel zeka, kişinin vücudunu ve hareketlerini kullanma biçimini ifade eder. Bu tür zekaya sahip kişiler, spor hareketleri, ritmik oyunları kolayca uygulayabilir.  Bu kişilerde koordinasyon, denge, hız, kol- bacak becerisi ve esneklik ön plandadır. 
Balerinler, sporcular, aktörler, pandomim sanatçıları, cerrahlar, teknisyenler bu zaka türüne sahip kişilerdir.

Modern Dans-Bale

Modern dans-bale etkinliğinde amaç; öğrencilerin fiziksel ve hareketsel gelişimlerine yardımcı olmak, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Dans, öğrenciye vücudunu ifade edebilmesinin ve iletişim aracı olarak kullanabilmenin yollarını gösterir.

Bilim Atölyeleri

Okul Öncesi Atölye Programları uygulamalı, etkinlik deneyimleri ile 3-6 yaş çocuk grubuna yöneliktir. Her atölye programı yaş gruplarına göre seçilmiş,  interaktif, uygulamalı ve keşfetme heyecanını aldıkları temel bilim konularını içerir. Hayvan dostlarımızdan suya, havadan toprağa, solucanlara, onlarca farklı konulu atölyelerimizin her biri çocukların öğrenme meraklarını geliştirici olarak tasarlanmıştır. Okul öncesi yaştaki çocuklar gösterilerde yer almaktan zevk duyarlar, basit deneyleri yaparlar ve bilimin yaşadığımız dünyanın daha iyi anlaşılmasına nasıl katkı sağladığını anlarlar.

Satranç

Satranç öğretiminde amacımız öncelikle çocuklarımıza analitik düşünmeyi, matematiksel zekâlarının gelişmesini, kendine güven duymayı, sabretmeyi, doğru kararı seçmesini, planlı hareket etmesini sağlamaktır. Satranç süratli ve doğru düşünebilmeye yardımcı olur.  Satranç çalışmaları 5–6 yaş grubumuzda,  yardımcı yayınlarla sınıf öğretmenlerimizin önderliğinde gerçekleşir ve hatta sonrasında velilerimizin katıldığı satranç günleri düzenlenir.